Case

ChangeGroup sikrede migrering af infrastruktur hos udbyder af transport- og logistikløsninger

En af Danmarks største udbydere af transport- og logistikløsninger indgik i 2015 en aftale om opkøb af en amerikansk konkurrent. Konkurrentens eksisterende netværksinfrastruktur var af dyr og ældre dato, hvilket betød, at en centralisering og opgradering af netværksinfrastrukturen var nødvendig. For at sikre størst mulig synergi, effektivisering og økonomisk genvist hjalp ChangeGroups konsulenter med udarbejdelsen af en plan for migrering.

 

Claus Løfberg Jørgensen

Claus Løfberg Jørgensen

+45 2374 1911
clj@changegroup.dk

Situation

Den opkøbte konkurrents største site i Sydafrika skulle konsolideres med virksomhedens netværksinfrastruktur og platform. Organisationen i Sydafrika var differentieret, forholdsvis uhomogen og geografisk spredt, hvilket betød, at virksomheden stod overfor en migrering med høj teknisk og organisatorisk kompleksitet.

Løsning

Virksomheden fik centraliseret netværksinfrastrukturen, så de i dag har teknisk overblik og kan styre globale netværk og adgange fra Danmark. Ydermere fik de strømlinet og opgraderet den opkøbte konkurrents netværk med nye sikkerhedsstandarder, så de fem centraler kunne migreres til virksomhedens Cisco-teknologi. Dette betød, at virksomheden fik udarbejdet en plan for migreringen så, hver af de fem centraler blev flyttet til den nye platform en ad gangen for at sikre, at viden, læring og erfaring blev udnyttet.

Resultat

Resultat

Virksomheden fik succesfuldt konsolideret til en ny platform, hvilket sikrede en effektiv IT-organisation, lavere IT-driftsomkostninger og en ensartet netværksinfrastruktur. Da virksomheden fik mulighed for at drive global styring centralt fra Danmark fik virksomheden et globalt teknisk overblik over netværk og sikkerhed, hvilket optimerede sikkerheden, adgangsstyring og kontrol. Dette medførte et højt engagement blandt interessenterne hos den opkøbte konkurrent og hos virksomheden, hvilket medvirkede til, at man kunne migrere til virksomhedens platform på under en måned.

Ekspertiseområder