Case

Energikoncern skulle klargøre IT-systemer og infrastruktur til frasalg

En af Nordeuropas førende energikoncerner skulle i gang med en carve-out-proces med mål om at frasælge en del af koncernen. I den forbindelse var der behov for at gøre IT-systemerne og infrastrukturen klar til frasalget. I stedet for en traditionel integration af IT-systemer og infrastruktur til det købende selskab ønskede koncernledelsen at gennemføre et selvstændigt staging-miljø af den frasolgte del for, at denne kunne stå på egne ben inden den efterfølgende fusion og integration med det købende selskab. Dette betød, at der foruden hele carve-out-processen også skulle køres et fuldt udbud med implementering af en Managed Service Provider (MSP) til staging-miljøet og driften i mellemperioden.

Claus Løfberg Jørgensen

Claus Løfberg Jørgensen, Administrerende direktør

Situation

Energikoncernen skulle have udført AS-IS-analyser af IT-landskabet for at identificere systemer, infrastruktur, virtuelle miljøer, data, licenser, aftaler og kontrakter. Herudover skulle de have kortlagt enterprise- og dataarkitekturen samt funktionelle og ikke-funktionelle løsningskrav, integrationer og informationssikkerhed for ca. 180 systemer.

Løsning

Energikoncernen fik kortlagt transitionsplanen af IT-landskabet. Dette indebar TO-BE-scenarier for, hvilke systemer der skulle tilpasses, hvilke systemer der kunne overgå til Cloud, hvilke systemer der skulle udfases og lukkes samt, hvilke systemer der 1:1 skulle overgå til den frasolgte del af koncernen.

Resultat

Resultat

Energikoncernen fik skåret alle frasolgte IT-systemer fra det eksisterende IT-landskab herunder alt, der vedrører den centrale SAP-installation. Derudover fik energikoncernen gennemført et udbud og en leverandørudvælgelse på en right-sized Managed Service Provider-løsning (MSP) for perioden inden den endelige integration med den købende virksomhed.

Ekspertiseområder