Identity og access management - olievirksomhed

Case

Identity og Access Management system til global olievirksomhed

Global olievirksomhed har udarbejdet en strategi for deres Identity og Access Management (IAM), som skal samle al virksomhedens IAM i én global løsning – dette skal fungere som erstatning for en række decentrale løsninger. Derudover skal IAM-løsningen håndtere Access Management-problematikken mellem on-premise systemer og Cloud.

Udfordring

Virksomheden havde behov for at bryde den globale IAM-strategi ned i aktiviteter, udarbejde AS-IS og TO-BE analyser af processer og arbejdsgange samt udarbejde, implementere og forankre et sæt globale processer for alle forretningsområderne.

Løsning

Løsning blev en fuldt kørende IAM-platform der understøtter den globale strategi med store sikkerhedskrav, hvor bruger- og systemrettigheder håndteres i ét system med fælles politikker og processer.

Identity og access management - olievirksomhed

ChangeGroups arbejde

ChangeGroup fik ansvaret for at implementere systemet og organisatorisk at forankre de nye politikker og arbejdsgange for mere end 8.000 interne og eksterne medarbejdere ved brug af ADKAR. ChangeGroup fik desuden ansvaret for at dokumentere de funktionelle krav, implementeringskrav, sikkerhedskrav omkring brugerrettigheder samt krav til drift. Slutteligt rådgav og udarbejdede ChangeGroup en businesscase med en plan for gevinstrealisering.

Ekspertiseområder