Case

Et af Danmarks største energiselskaber fik implementeret nye miljøpolitikker og blev ISO 14001-certificeret

Et af Danmarks største energiselskaber har en mission om at tage ansvar, når det kommer til miljøet. Dette er forankret i deres formålsparagraf, hvoraf det fremgår, at selskabet vil bidrage til en bæredygtig udvikling i samfundet. Derfor var der behov for at implementere en systematisk og standardiseret tilgang til miljøledelse via ISO 14001 samt en ny miljøpolitik hos selskabet, som skulle sikre en høj miljøstandard i hele værdikæden, fra leverandører til kunder, og samtidig understøtte selskabets commitment til UN Global Compact.

 

Claus Løfberg Jørgensen
Vil du vide mere?

Claus Løfberg Jørgensen

+45 2374 1911
clj@changegroup.dk

Situation

Formålet med projektet var at etablere et miljøledelsessystem for at opnå en miljøcertificering i ISO 14001. Energiselskabet skulle kortlægge de centrale elementer og aktiviteter i ISO 14001-standarden samt miljøledelsessystemets omfang. Herudover skulle de analysere eksisterende miljøpolitik for de udvalgte forretningsområder. Slutteligt skulle de udarbejde en GAP-analyse og designe TO-BE for det kommende miljøledelsessystem.

Løsning

ChangeGroup fik ansvaret for projektledelse af miljøcertificering i ISO 14001, herunder design af projektplan, planlægning, forandringsledelse, rapportering og afholdelse af styregruppemøder. Det indebar analyse med kortlægning af miljøforhold, involvering, træning, forandringsledelse, implementering af miljøpolitik, miljøledelse, nye målsætninger for miljøforbedringer og et miljøledelsessystem med handleplaner.

ISO 14001

Resultat

Gennem involvering, kommunikation og uddannelse blev modstand fra organisationen håndteret, og bekymringer blev dementeret, hvilket skabte en succesfuld implementering og efterfølgende drift. Energiselskabet er i dag miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden og efterlever derfor i højere grad deres bæredygtighedsmål. Selskabet har opnået et fuldt overblik over miljøpolitikker og miljømål. Hertil har de udarbejdet handleplaner for, hvad de enkelte forretningsområder skal leve op til. Som resultat har energiselskabet oplevet en øget interesse fra samarbejdspartnere, som er tiltrukket af deres grønnere og mere bæredygtighedsbevidste profil. Samtidig har certificeringen ført til en større medarbejderstolthed og engagement i at fortsætte med at forbedre og udvikle selskabet som en miljøcertificeret og bæredygtig virksomhed.

Ekspertiseområder