Case

Energiselskab opnåede succesfuld konsolidering med forandringsledelse

En af Danmarks største energiselskaber ønskede at få effektiviseret og samlet virksomheden. Dette skulle ske ved at konsolidere og integrere seks separate servicefunktioner til én samlet koncern. Det betød, at energiselskabet samtidigt skulle have udarbejdet en digitaliserings- og automatiseringsstrategi for den nye koncern. Ved at trække forandringsledelse ind over projektet fik ChangeGroups konsulenter implementeret en organisatorisk ledelsesstyring, planlægning samt uddannelse af internt personale for at sikre effektive leverancer i høj kvalitet.

 

Claus Løfberg Jørgensen

Claus Løfberg Jørgensen

+45 2374 1911
clj@changegroup.dk

Situation

Energiselskabet skulle konsolidere og integrere seks separate servicefunktioner til én samlet koncern. Her skulle forretningsbehov afdækkes førend, at de seks oprindelige selskaber kunne samles, da selskaberne arbejdede som selvstændige enheder med separate finanscentre. Ønsket var derfor at standardisere og samle økonomifunktionerne, herunder finance & accounting, controlling, treasury og expense management.

Løsning

Energiselskabet fik etableret et Shared Service Center, som samlede de seks separate servicefunktioner til én samlet. Herunder fik virksomheden struktureret et change management-program samt implementeret agile processer baseret på SAFe-metoden. Slutteligt fik de udarbejdet en digitaliserings- og automatiseringsstrategi for det nye Shared Service Center for at kunne identificere oplagte opgaver og processer, som skulle digitaliseres.

Resultat

Resultat

Energiselskabet opnåede de opstillede mål for økonomi, kvalitet og serviceleverancer, hvilket har resulteret i en økonomisk effektivitetsforbedring på mere end 30%. Derudover opnåede virksomheden en forbedret transparens og leverancesikkerhed, samt en sikring af kvalitet i leverancer. Slutteligt fik virksomheden fjernet et administrativt ledelsesniveau, hvilket betyder, at beslutningerne nu ligger i specialistledet, som har ansvar for drift og videreudvikling. Dette har medført et større medarbejderengagement, da den enkelte medarbejder nu har mere indflydelse på egne opgaver.

Ekspertiseområder