agil transformation agil coaching safe dansk region coach

Case

Agil projektmodel til dansk region

Der er defineret syv fokusområder, som skal forbedre Sundhedsplatformen, så den kan blive mere til gavn for klinikere og i sidste ende munde ud i en forbedret behandling af patienter. To danske regioner skulle i den sammenhæng samarbejde om udviklingen af fokusområdet ‘Patientinddragelse’. Brugerne af platformen ønskede blandt andet forbedret tilgængelighed og brugervenlighed, mere stabil drift samt udvikling af nye funktioner der gør det nemmere at være patient og pårørende. Regionerne ønskede at udføre dette arbejde agilt. 

To danske regioner skulle i den sammenhæng samarbejde om udvikling af fokusområdet inden for området Patientinddragelse. Behovet fra brugernes side var bl.a. forbedret tilgængelighed og brugervenlighed, mere stabil drift, ibrugtagning af eksisterende funktionalitet, samt udvikling af ny funktionalitet, der gør det nemmere at være patient og pårørende. I den forbindelse havde den ene region behov for at overgå til at arbejde agilt.

Udfordring

Da den ene Region skulle træde ind i ART (SAFe) omkring patientinddragelse, var der behov for opjustering af kvalifikationer af hele teamet i forhold til roller, kompetencer og leveranceformer, da teamet ikke selv havde agile kompetencer. Denne ART havde 40 tilknyttede medarbejdere på tværs af de to regioner. ChangeGroup fik ansvaret for at sikre en optimering mellem regionerne samt at omsætte SAFe-metoden til praktiske leverancer. 

Løsning

ChangeGroup blev engageret til at hjælpe med implementering af SAFe, og etablere og operationalisere det agile arbejde. ChangeGroup coachede ART-ledelsen om, hvordan man skulle udrulle og tilpasse SAFe-konceptets elementer, så det matchede modenhed, kompetencer og roller i ART. Sammen med ART-ledelsen fik ChangeGroup ansvaret for at sikre en optimering af samarbejdet mellem de to regioner, samt påbegynde arbejdet med at omsætte SAFe metoden til praktiske leverancer.

agil_transformation_agil_coaching_safe_scrum_dansk_region

Kundens resultat 

Regionen fik etableret og operationaliseret det agile arbejde, så det matchede modenhed, kompetencer og roller i ART. Samarbejdet mellem de to regioner blev optimeret, der blev etableret nye processer til styring og gennemførelse af agile projekter, samt designet et forløb til træning, oplæring og indlæring af SAFe-metoden i organisationen. Den agile transformation var med til at sikre en overordnet prioritering, udvikling og forbedring af Sundhedsplatformen. Ydermere har det sikret digitalisering på tværs af regionenerne.

Ekspertiseområder