Agil

Case

Agil projektmodel til dansk pensionsselskab

Dansk pensionsselskab havde et ønske om at få optimeret deres udviklingsprocesser, så de kunne levere produkt og værdi hurtigere og samtidig få mere transparens i processerne. På baggrund af dette havde virksomheden besluttet at bruge en agil tilgang.

Udfordring

Pensionsselskabet havde et ønske om at få optimeret deres udviklingsprocesser gennem en agil tilgang. Transformationen fra vandfald til agil skete ustruktureret og i siloer, hvilket gav virksomheden udfordringer.

Løsning

Pensionsselskabet fik implementeret og forankret nye agile udviklingsprocesser i de ønskede projektteams. Dette resulterede i øget produktivitet og effektivitet, da teamsene kom tættere på forretningen og blev bedre til at prioritere opgaverne.

Kursus i change management: Prosci ADKAR® kursus i forandringsledelse.

ChangeGroups arbejde

I første del af projektet var ChangeGroup ansvarlig for at udvikle en implementeringsplan med målsætninger samt forandringsaktiviteter. Derudover stod ChangeGroup for at etablere og rådgive en række projektteams, der skulle arbejde med scrum for første gang - her kortlagde ChangeGroup udviklingsprocesserne, og designede og kravspecificerede de nye processer, baseret på agile metoder. På baggrund af de nye agile udviklingsprocesser udviklede ChangeGroup uddannelses- og kommunikationsmateriale, der var fundamentet for forandringsstrategien. Slutteligt var ChangeGroup ansvarlig for den løbende styrkelse af forandringskommunikationen, der skulle sikre den langsigtede effekt af den agile tilgang, samt den nye projektmodel.

Ekspertiseområder