Cases

Agil projektmodel til dansk pensionsselskab

Dansk pensionsselskab havde et ønske om at være mere effektive i deres udvikling og at få optimeret udviklingsprocessen, så man kunne levere produkt og værdi hurtigere, få mere transparens i processen og rykke tættere sammen med leverandørerne. På baggrund af dette havde virksomheden taget en beslutning om, at bruge en agil tilgang som fundament.

Udfordring

Pensionsselskabet havde behov for at være mere effektive i deres udvikling og dermed at få optimeret udviklingsprocesserne. Transformationen fra vandfald til agil skete ustruktureret og i siloer, hvilket gav udfordringer, hvis man skulle skalere den agile metode og udnytte synergi på tværs af organisationen.

Løsning

Pensionsselskabet fik implementeret og forankret nye agile udviklingsprocesser i de tre projektteams med etablering af bæredygtige agile ceremonier drevet af stærke scrum masters og product owners.

Trin til løsningen

ChangeGroup fik ansvaret for etablering af den overordnede tilgang til forandringsledelsen af den agile transformation samt en ny agil projektmodel. 

Trin 1:

I første del af projektet var ChangeGroup ansvarlig for at udvikle en implementeringsplan med målsætninger, forandringsaktiviteter og etablering af sponsoralliance. I den forbindelse etablerede og rådgav ChangeGroup en række projektteams, der skulle arbejde med scrum for første gang.

ChangeGroup kortlagde udviklingsprocesserne i tre projektteams og designede og kravspecificerede de nye processer baseret på agile metoder.

På baggrund af de nye agile udviklingsprocesser udviklede ChangeGroup uddannelses- og kommunikationsmateriale, koncepter og ‘change stories’, der var fundamentet for forandringsstrategien.  

Trin 2:

I anden del af den organisatoriske implementering var fokus på opdatering af pensionsselskabets projektmodel. Dette indebar undervisning af personale, sparring med ledere og medarbejdere samt etablering af nye roller og samarbejdsformer. Nøglepersonalet blev uddannet i den nye projektmodel, så de kunne agere superbrugere i forbindelse med udbredelsen af modellen. I den forbindelse etablerede og drev ChangeGroup faglige netværk for scrum masters og product owners.  

Trin 3:

Dernæst udviklede og drev ChangeGroup forandringskommunikationen, herunder faglige oplæg, events og succeshistorier, der skabte fokus på transformationen og den agile rejse jf. ADKAR. 

Trin 4:

I sidste del af projektet var ChangeGroup ansvarlig for den løbende styrkelse af forandringskommunikationen, der skulle sikre den langsigtede effekt af den agile tilgang samt den nye projektmodel. 

Kundens resultat 

Pensionsselskabet fik implementeret og forankret nye agile udviklingsprocesser i tre projektteams med etablering af bæredygtige agile ceremonier drevet af stærke scrum masters og product owners. De tre projektteams kom tættere på forretningen og blev bedre til at prioritere opgaverne, hvilket gav en øget produktivitet og effektivitet. Udviklingsprocesserne blev optimeret, så man hurtigere kunne levere produkt og værdi til forretningen ved hjælp af den agile metode. 

En yderligere gevinst ved implementering af den agile projektmodel var en øget arbejdsglæde blandt medarbejderne i de agile projektteams.   

For at fuldende omstillingen for hele pensionsselskabet, kræver det nye tiltag fra ledelsen. ChangeGroup gav, som en del af projektet, konkrete anbefalinger til, hvad der skulle til for at sikre langsigtede gevinster med den agile transformation.

Ekspertiseområder