ChangeGroup publicerer virksomhedens første bæredygtighedsrapport

Efter et år med en omfattende forandringsrejse har ChangeGroup fået de første redskaber i hænderne til at kunne efterleve en mere ansvarlig fremtid. Første skridt er lanceringen af et nyt ansvarlighedsunivers på hjemmesiden og hertil publiceringen af virksomhedens allerførste bæredygtighedsrapport.

”Det ikke længere er et spørgsmål OM, man skal arbejde med bæredygtighed, men HVORDAN man skal arbejde med det”, understreger direktør for ChangeGroup, Claus Løfberg Jørgensen, da han bliver spurgt til, hvorfor ChangeGroup har valgt at fokusere skarpt på bæredygtighedsbevidste tiltag i virksomheden.

For halvandet år siden tog ChangeGroup den helt store strategikikkert for øjet og prøvede at zoome ind på de emner og ambitioner, som i fremtiden skal være med til at sige noget om, hvem ChangeGroup er og har aspirationer om at blive. Her blev ”en ansvarlig partner” det helt store fokusområde, da det var tydeligt, at der var en lyst og passion for aktivt at gå ind og gøre en for virksomheden.

Dette udviklede sig til en omfattende forandringsrejse, som denne sommer har udløst virksomhedens allerførste bæredygtighedsrapport. Rapporten har afsæt i tre grundlæggende fokusområder, som er områder hvor, at ChangeGroup mener, at de har mulighed for at gøre en ansvarlig forskel. Rapporten kan læses lige her: https://changegroup.dk/om-changegroup/ansvarlighed/

 

En ansvarlig rejse

Bæredygtighedsbegrebet er blevet en rundkørsel med mange afkørsler og dækker blandt andet over økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Det var derfor også vigtigt, at man i ChangeGroup fandt et fælles roadmap for bæredygtighed inden, at man gik i gang med at finde de målsætninger og indsatser, som man mente ville være relevante for virksomheden at arbejde med og mod.

”Det første vi gjorde var, at vi i fællesskab ville have en forståelse for ”hvad er det egentlig, at det her handler om?” og ”hvorfor er det vigtigt?”. Bæredygtighed er noget, som for mange er meget udefinerbart, og man oplever ret mange forskellige forståelser af, hvad bæredygtighed er. Så det var vigtigt fra starten af at få en fælles indsigt i, hvad det så er for en bæredygtighedsforståelse, som vi arbejder med”, forklarer Claus.

I 2022 skrev ChangeGroup sig op til UN Global Compact, hvilket betyder, at virksomheden samtidig forpligtigede sig til at tage ansvar henimod UN’s ti grundprincipper. Dette blev kickstarten til dén ansvarlighedsrejse, som virksomheden har været på lige siden.

For direktør Claus Løfberg Jørgensen var det vigtigt, at man fra start af havde en velfunderet proces og en erfaren tovholder til at få bæredygtighed bragt fra begreb til mindset. Derfor hev han sustainable change manager Ditte Deigaard ind til at holde den bæredygtige fane.

”Det var det vigtigt for mig, at arbejdet blev forankret det rigtige sted – altså at det ledelsesmæssigt var og er en prioritet. Et forløb, som det her, kræver ressourcer, fokus og prioritering, og det er ledelsen, som bliver nødt til at sige, at det er vigtigt, og at vi er klar til at afsætte den nødvendige tid, så det ikke bliver et skueprojekt, men det bliver et reelt projekt,” forklarer Ditte Deigaard, som samtidig understreger, at ChangeGroup var modne til at dedikere sig til processen.

Vi startede projektet op med en workshop, hvor vi kiggede ind i FN’s verdensmål og brugte dem som afsæt til at skabe en fælles vidensbund og forståelse for bæredygtighed, og endvidere til at få identificeret ”hvor er det egentlig, at CG har mulighed for at gøre en forskel?”,” fortæller hun.

 

Freelancekonsulenter med grønne fingre

Efter en række workshops blev der fundet frem til tre fokusområder, hvor man i ChangeGroup mente, at man havde mulighed for at gøre en forskel. Et område for medarbejderne internt, et område for kunderne og et område for konsulenterne. Herefter blev der defineret en lang liste af ideer til indsatser inden for hvert område, og de blev hernæst kvalificeret ud fra effekt, tidsforbrug og budget.

Kompetenceudvikling for de freelancekonsulenter, som ChangeGroup har i sit netværk, bliver et vigtigt fokusområde. Altså det at tilbyde en bæredygtig indsigt, fordi det er jo dér, hvor ChangeGroup har allerstørst mulighed for at skabe en påvirkning. Desto større vidensniveau vores freelancekonsulenter har, desto større effekt kan vores konsulenter være med til at skabe ude hos vores kunder inden for bæredygtighed,” forklarer Claus.

På rådgivningssiden blev der også tænkt ambitiøse tanker. Det resulterede i et helt nyt produkt, som rådgiverne i ChangeGroup fremover vil bruge til at skabe retning for kundernes bæredygtige indsatser – en såkaldt bæredygtighedsnavigator.

Dette værktøj skal hjælpe vores kunder med at identificere deres udfordringer. Så det er en dialogskaber, men det er i høj grad også noget, der kan bidrage til at prioritere vores kunders bæredygtige indsatser – både nu og i fremtiden,” understreger ChangeGroups direktør.

Internt har ChangeGroup på nuværende tidspunkt fået implementeret en række lokale løsninger som f.eks. affaldssortering, og hertil bliver der månedligt afholdt morgenmøder med intern kompetenceudvikling inden for forskellige bæredygtige områder. Alle de kvalificerede indsatser i alle tre fokusområder har udmundet sig i en 2-årig handleplan, som allerede nu er i fuld gang med at gå fra idé på papiret til indsatser udlevet.

Allan von Staffeldt Beck
Skal du i gang med din bæredygtighedsproces? Så kontakt vores rådgivningschef

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk
Procesanalyse proces forretning forretningsanalyse ChangeGroup konsulent