CBS

ChangeGroup og CBS gør forskning til forretning

Det skal være slut med forskning, der ender på en støvet hylde bagerst på universitetsbiblioteket. I hvert fald hvis det står til ChangeGroup, der har indledt et samarbejde med et team af forskere fra afdelingen Centre for Business Data Analytics (cbsBDA) på CBS. Sammen er de i fuld gang med at forvandle banebrydende forskning i sociale medier til reelle game changere ude hos virksomhederne. Første projekt er allerede i gang.

Hvorfor er ChangeGroup gået ind i samarbejdet med cbsBDA?

Først og fremmest fordi vi grundlæggende er nysgerrige. Når vi hører om mennesker, som er særligt dygtige inden for deres felt, kan vi ikke lade være med at opsøge dem. Det har vi gjort mange gange, også uden at det er blevet til mere. Men da vi første gang mødte Ravi Vatrapu og Niels Buus Lassen fra cbsBDA, kunne vi med det samme se, at det her var interessant: Hvis vi kan kombinere det, kunderne skriver på fx Facebook, med virksomhedernes inhouse data, giver det helt nye muligheder for at opsamle, analysere og afprøve viden om forbrugerne.

Hvor stor en game changer kan det her blive?

Alle kan få adgang til data. Men evnen til at forstå dem, analysere dem og sætte ord på dem. Det er nøglen. Og det er netop, hvad forskerteamet på cbsBDA er nogle af verdens bedste til, hvilket i øvrigt ikke kun er noget, jeg synes. Også David A. Thomas, der er co-founder af Eclipse open source IDE og Visual Age Java har rost cbsBDA. Med teamets algoritmer bliver dataene pludselig anvendelige for marketing, salg, produktudvikling osv. Det her handler om big data og advanced analytics. Ved at kombinere interne og eksterne datastrømme får vi nogle helt nye indsigter om markedet og kunderne. Ikke bare i forhold til hvordan tingene ser ud lige nu, men også hvordan de ser ud i morgen. Fx forudsagde Niels Buus Lassen, hvor meget iPhonen i 2015 ville sælge ned til en margin på 5 %, alene ude fra de sociale data. Det er en game changer.

Hvordan kommercialiserer man forskningen?

Det er naturligvis en udfordring. Forskere er jo vant til at kommunikere med andre forskere og ikke virksomheder eller et marked. Derfor er udfordringen at hjælpe dem med at pakketere deres forskning, så den giver mening for en virksomhed og kan bruges til at opnå konkrete forretningsmæssige mål. Måden, vi gjorde det på, da vi startede første projektet op, var at lave en workshop, hvor vi matchede cbsBDA-teamets viden med kundens behov. Vi endte med syv forskellige produkter, som alle var designet til at opfylde bestemte mål.

Hvorfor bør forskningen forlade laboratoriet?

Vi er helt grundlæggende af den holdning, at forskning skal bruges til samfundets bedste. Det kræver, at nogen tager forskningen og gør den anvendelig i en forretningsmæssig sammenhæng. Hvis tingene ikke kommercialiseres, kommer de ikke op at flyve. Og så forandrer de ikke noget. I vores tilfælde sad der nogle af verdens dygtigste forskere inden for sociale medier på cbsBDA, og de havde alt det, virksomhederne efterspurgte. Der manglede bare en kobling. Og det var den, vi ville være med til at skabe. Det er jo ikke forskernes ansvar, at der blive sat strøm til deres viden. Det er virksomhedernes – og dermed vores.

Hvad er der på vej? Flere lignende projekter?

Der er altid noget mere på vej. Sådan er det hos ChangeGroup. Vi kan ikke lade være. Og det er en god ting, når man som os er en virksomhed, der lever af at sælge viden. Lige nu sker der blandt andet en hel del inden for adfærdspsykologi, customer journey mapping, digitale touchpoints og den slags. Og dér vil vi gerne være med helt fremme. Men om det lige ender med et nyt samarbejde, ja, det må tiden vise.