Ice Warning System

Case

WBC-program til en af Danmarks lufthavne

Som en del af det strategiske ”World Class Hub” program, der skulle indfri visionen om at blive ”Nordeuropas foretrukne gateway” samt understøtte den forventede passagervækst, ønskede dansk lufthavn at igangsætte udbygningen af en af deres terminaler med et Wide Body Capacity-program.

Udfordring

Lufthavnen ønskede at øge kapaciteten i den ønskede terminal, øge antallet af pladser til fly og nye ruter, øge terminalens check-in/bag-drop faciliteter for internationale passagerer samt at implementere nye IT-løsninger til at optimere driften. For at sikre alle passagerer et behageligt ophold i lufthavnen, havde lufthavnen flere udfordringer. Udfordringerne bestod af, at øge kapaciteten i den ønskede terminal, øge antallet af pladser til fly og nye ruter, øge terminalens check-in / bag-drop faciliteter for internationale passagerer, sikre tilstrækkeligt flow i kø-områder, mindske trafikpropper i terminalen ved spidsbelastningsperioder samt at implementere nye IT-løsninger til at optimere driften.

Løsning

ChangeGroup sikrede, at programmet er på rette kurs mod at blive gennemført til tiden og inden for budget. Lufthavnen har derfor fået etableret nye faciliteter, der understøtter den forventede passagervækst i de kommende år, i takt med udvidelse af terminalen. Gennem skarp fokus på balancen mellem tidsfrist, budget og scope, sikrede ChangeGroup, at Wide Body Capacity-programmet var og er på rette kurs mod at blive gennemført til tiden og inden for budget. Lufthavnen har fået etableret nye faciliteter, der understøtter den forventede passagervækst i de kommende år i takt med udvidelse af terminalen.

forandringsledelse change management ocm

ChangeGroups arbejde

ChangeGroup blev valgt til at være programleder og implementeringsansvarlig for hele den økonomiske styring og planlægning af programmet. ChangeGroup havde ansvaret for at lede samt præcisere programmet, samt at håndtere al intern og ekstern ko Derudover havde ChangeGroup ansvare for at kommunikere med direktionen og programstyregruppen Dernæst havde ChangeGroup ansvaret for leverandørstyring og iscenesættelse af interessenter på alle niveauer i organisationen, herunder kommunikation med direktionen og programstyregruppen. Her var ChangeGroup ansvarlig for håndtering af eksterne såvel som interne interessenter på alle niveauer.  Trin 3: Ydermere havde ChangeGroup ansvaret for IT-leverancen i Wide Body Capacity-programmet, der var afgørende for at få et velfungerende IT-setup i terminalen. Projektet var nøje planlagt, da leverancerne skete under drift af terminalen og skulle være til mindst mulig gene for resten af byggeriet og passagererne.  Dette indebar en foranalyse, samt risikomapping af IT-projektet i byggeriet. I den forbindelse gennemførte ChangeGroup en forretningsanalyse, en behovsopgørelse samt kravspecifikation til leverancer til IT, herunder mapping af interessenter og afholdelse af workshops med interessenterne med henblik på koordinering og styring af IT-leverancerne. Trin 4: Slutteligt var ChangeGroup ansvarlig for etablering af strategi for anskaffelse og sourcing af de nye IT-systemer, samt ansvarlig for rådgivning og gennemførelse af EU-udbud. ChangeGroup havde ansvaret for at lede og eksekvere den tekniske og organisatoriske implementering af den nye IT-infrastruktur og de nye systemer, herunder PRINCE2 og ADKAR. ChangeGroup drev den overordnede forandringsledelse, herunder kommunikation, dialog og planlægning med myndigheder, herunder politiet i forbindelse med border-systemerne. Projektet krævede en meget detaljeret planlægning som naturligt var linket til programplanlægningen.  Kundens resultat  Gennem skarp fokus på balance mellem tidsfrist, budget og scope fik lufthavnen sikret, at programmet var samt er på rette kurs mod at blive gennemført til tiden og inden for budget. Lufthavnen har fået etableret nye faciliteter der understøtter den forventede passagervækst i de kommende år med en udvidelse i den ønskede terminal, hvilket har givet 36.000 ekstra kvadratmeter. Ydermere er der tilføjet 12 nye check-in og bagage-drop tællere i terminalen med flere check-in automater i selvbetjening.

Ekspertiseområder