process mining

Cases

Kortlægning af bagagesystem for Københavns Lufthavne

Københavns Lufthavne fik kortlagt og analyseret bagageprocessen, som afslørede procesafvigelser og muligheder til forbedringer. Analysen af bagagesystemet krævede et effektivt og datadrevet værktøj, som process mining. ChangeGroup hjalp Københavns Lufthavne med få ny værdifuld indsigt om muligheder for optimering af bagagesystemet gennem identificering af flaskehalse, procesafvigelser, og bagagesystemets ydeevne.

ChangeGroup teamet

John Hansen

John Hansen

Senior proces- og forretningsanalytiker
Blog om Process Mining
Claus Løfberg Jørgensen

Claus Løfberg Jørgensen

Problem

Københavns Lufthavne havde behov for at få et nærmere indblik i bagageprocessen for, at afdække optimeringspotentialet af bagagesystemet. Hvert stykke bagage får et bagage-tag ved check-in og scannes flere gange på vej fra check-in, gennem bagagesystemet til det når flyet. Hele vejen skal bagagen opnå flere KPI'er. Hos Københavns Lufthavnes varierede bagageprocessen betydeligt afhængigt af forskellige begivenheder og faktorer. Konsekvensen af store variationer i bagagesystemet er forsinkede flyafgange samt utilfredse passagerer, som ikke får deres bagage med til destinationen. Derfor var det kritisk at kortlægge årsager til procesafvigelser, få indsigt i hvornår og hvordan flaskehalse opstod.

Løsning

En veltilrettelagt procesanalyse af Københavns Lufthavnes bagagesystem var afgørende for hurtigt at nå frem til værdifuld indsigt. Flaskehalse og procesafvigelser kunne kortlægges, fordi analysen byggede på Københavns Lufthavnes egne data fra bagagesystemet, som blev analyseret gennem værktøjer og teknikker fra process mining. En central del ved at benytte process mining var, at processen blev analyseret som den i virkeligheden fandt sted, baseret på konkrete og målbare data fra bagagesystemet. Process mining bidrog til at analytikere i Københavns Lufthavne var i stand til at lære om hovedprocessen, samtidig med at de kunne kortlægge alle de mulige variationer af processen - og derved få nye indsigter om hvordan bagagesystemet kunne optimeres og forbedres.

process mining

Optimering af bagageprocessen gennem process mining

Da bagagesystemets processer skulle analyseres hos Danmarks største lufthavn, var ChangeGroup ansvarlig for etablering af et pilotprojekt som undersøgte optimeringspotentialet af bagagesystemet. Vi var med i hele processen og sammensatte teamet. Projektet krævede både rådgivning og proces- og forretningsanalyse gennem process mining. Vores team udviklede og styrede et proces mining projekt, der skulle hjælpe Københavns Lufthavnes analytikere med at undersøge bagagesystemets processer for, at sikre, at bagagen endte på det rigtige fly på det rigtige tidspunkt. Bagagesystemet skulle opfylde performance KPI’er og understøtte at Københavns Lufthavne kunne sikre høj service overfor passagerer og flyselskaber. Process mining projektet hos Københavns Lufthavne havde 4 afgørende trin:

Trin 1: Mining af data

En grundig mining af Københavns Lufthavnes data dannede grundlag for pilotprojektet. Projektteamet ønskede at undersøge data fra to forskellige procesvinkler og analysere resultaterne i en iterativ cyklus. Denne tilgang til process mining gjorde det muligt at afsløre flere detaljer og indsigter imens analysen løbende blev genopbygget.

Trin 2: Kortlægning af bagagesystemets processer

I den første del af projektet genererede ChangeGroup et proceskort, der kortlagde og visualiserede hele bagageprocessen. Vi kortlagde og visualiserede processen med værktøjer og teknikker inden for process mining, som gjorde det muligt at filtrere processen, så analytikerne i Københavns Lufthavne nemt kunne skabe et detaljeret overblik over alle detaljer. Gennem filtreringen kunne analytikerne opdele procesdata og tilføre forretningsviden, som gav meningsfuld indsigt på en let og tilgængelig måde.

Trin 3: Analyse af flaskehalse og procesafvigelser

I anden del af projektet analyserede vi i samarbejde med Købehavns Lufthavne de kortlagte processer i bagagesystemet. Analysen gjorde det muligt at få ny indsigt i hvornår og hvordan flaskehalse opstod. Vi afdækkede årsager til procesafvigelser ved at sammenkæde den enkelte bagages lokation med konkrete aktiviteter og begivenheder i Københavns Lufthavne, så analytikerne nemt kunne se og måle performance i de forskellige procestrin, og finde frem til mulige årsager til uoverenstemmelser.

Trin 4: Øget optimering og effektivitet

Ud fra pilotprojektet er det nu muligt at dokumentere flaskehalse i bagageprocessen og derved give konkrete forslag til hvordan processen kan optimeres. Denne viden er væsentlig og meget værdifuld for Københavns Lufthavne i arbejdet med at optimere bagagesystemets ydeevne, så det altid er tilpasset både store og små begivenheder i Lufthavnen. Med en gennemsigtig bagageproces er det muligt at opnå større effektivitet i driften af bagagesystemet.

Kortlægning af flaskehalse giver optimal drift af bagagesystemet

Københavns Lufthavne har fået ny viden og indsigt om bagageprocessen, som kan bruges i forbindelse med optimering af bagagesystemets ydeevne, takket være kortlægning af hvordan bagage rejser gennem bagagesystemet og den efterfølgende analyse af processen. Analytikerne i Københavns Lufthavne fik fx ny viden om hvordan flaskehalse opstår, ydeevnen af bagagesystemets bælte, bagagecirkulationer i weekender sammenlignet med hverdage, tid fra check-in af bagage til den observeres første gang i bagagesystemet, og tid bagage i gennemsnit opbevares på grund af tidlig flyankomst. Process mining viste sit værd som værktøj til hurtig identifikation af sandsynlige årsager til KPI-uoverensstemmelser, som ellers ikke var umiddelbare gennemsigtige.

Bo Kinch Andersen
Vil du vide mere?

Bo Kinch Andersen

Claus Løfberg Jørgensen
Vil du vide mere?

Claus Løfberg Jørgensen

+45 2374 1911
clj@changegroup.dk

Ekspertiseområder