Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

På bestyrelsens vegne indkaldes hermed til ChangeGroup Holdning A/S’ ordinære generalforsamling 24. juni 2020 kl. 18:00 - 20:00 på selskabets adresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske skriftligt til Helle Ørsted på email: helle.oersted@changegroup.dk, senest den 10. juni 2020.

På vegne af bestyrelsen.