Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

På bestyrelsens vegne indkaldes hermed til ChangeGroup Holdning A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 29. april 2019 kl. 18 - 20 på selskabets adresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske skriftligt til Helle Ørsted på email: helle.oersted@changegroup.dk, senest onsdag den 10. april 2019.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning.

På vegne af bestyrelsen.