Hvordan ser fremtidens projektlederrolle ud?

Alle taler om agil transformation, de fleste er allerede i gang med at udvikle agilt, og mange har planer om at transformere hele organisationen til et agilt set-up. Det har stor betydning for projekter og projektledelse, og der vil fortsat være mange projekter som nok vil se anderledes ud, og skulle drives på en anden måde. Men hvordan vil fremtidens projektlederrolle se ud?

Hos ChangeGroup ser vi, at der sker en forandring på tværs af de organisationer vi samarbejder med, om de er i gang med en stor agil transformation eller blot adopterer agile metoder i enkelte afdelinger. Vi spurgte fire af vores dygtige konsulenter inden for det agile, hvordan de tror projektlederrollen vil se ud i fremtiden, og her er deres bud:

Kasper Dannefærd, agil projektleder

Kasper svarede at “status quo i virksomheder skal udfordres for der er typisk nye metoder som man ikke tør gå igang med – så hellere begå de fejl vi er vant til, dem ved vi hvordan vi løser, selvom det fortsat koster for mange ressourcer at lykkes med projekterne.”

Han mener at den vigtigste udfordring for fremtidens projektledere bliver at have indsigt i og kunne jonglere med flere forskellige frameworks og ikke mindst formå at definere hvilket framework der passer bedst til opgaven. Dernæst at coache medarbejderne i brugen af et framework der er ukendt for dem.

“I min optik vil den dygtige projektleder også plukke relevante discipliner fra flere forskellige frameworks når situationen kræver det. Der er masser af brugbare redskaber i f.eks. PRINCE2 og ITIL, der bør indgå i en projektleders værktøjskasse selvom man er i gang med et agilt projekt eller agil udvikling” siger Kasper.

Lars Eith, agil specialist

“Projektlederrollen – uanset hvad vi kalder den – vil fortsat være essentiel uanset konfiguration af vandfald-lean-agile metoder”, siger Lars. Han mener at “de mest innovative virksomheder og organisationer vil efterstræbe projektledere med omfattende viden om og erfaring med data management, legale og regulatoriske rammer, globale medarbejdertyper og kulturer, og veludviklede sociale kompetencer. Servant leadership begrebet vil række langt bredere; sikre inklusion af interne medarbejdergrupper og eksterne (ikke blot kunder) som respons på virksomhedernes CSR-mål.”

Tanja Hesselager, forandringskonsulent på agile transformationer

Tanja, som også underviser i forandringsledelse i agile miljøer, kogte hendes bud ned til at fremtidens projektleder skal kunne:

  • Agere i en foranderlig verden, hvor rammerne for projektet ændrer sig.
  • Forberede sig på helt andre måder at scope og lede projektet på, samt håndtere afvigelser budgetter og rapportering.
  • Lede medarbejdere, som forventer tydelig mening med deres arbejde og markant øget medindflydelse på beslutninger og styring over egne opgaver.
  • Navigere i ganske nye konstellationer og interessent-relationer.

Lasse Borris Sørensen, senior agil coach

Lasses bud er at fremtidens projektleder vil fokusere på at styre arbejdsmiljøet, hvori løsningen udvikler sig og koordinerer alle aspekter af projektledelsen på et højt niveau. Han mener at den detaljerede planlægning vil være overgivet til teamet. Ledere af fremtidens teams skal have en faciliterende ledelsesstil fremfor ”command and control”. Det vil være normalt, at projektlederen tager ansvar over hele projektets varighed og kombinerer agil projektledelse med traditionel ledelse, alt efter behov.

Forandringsparathed og menneske-orientering

Det virker til, at der er konsensus om, at projektledere skal være forandrings- og udviklingsparate, for at kunne følge med i projekter, der ændrer sig hele tiden. Det er vigtigt at huske, at de nye metoder udvider, fremfor udskifter, projektlederens værktøjskasse. Vores konsulenters bud udtrykker også, at fremtidens projektledere skal øge fokus på samarbejde, samt være forberedt på nye interessentrelationer, og dermed også skal påtage sig rollen som coach for organisationen i de nye frameworks. En ting står helt fast, det bliver en spændende tid med en masse udvikling, og vi glæder os til at se hvor det fører hen!

Den vigtigste udfordring at løse for fremtidens projektledere bliver at jonglere med flere forskellige frameworks og at overbevise kunden om det rette framework til opgaven.

Kasper Dannefærd, agil projektleder og coach