ChangeGroup skal hjælpe Kriminalforsorgen med enterprise arkitektur (EA)

ChangeGroup skal bistå Kriminalforsorgen i at sikre, at deres udviklingsprojekter får en tilfredsstillende løsnings- og målarkitektur i henhold Kriminalforsorgens og statens arkitekturprincipper.

ChangeGroup har vundet en opgave hos Kriminalforsorgen hvor konsulenthuset det næste års tid skal hjælpe Kriminalforsorgen med at sikre sammenhæng mellem løsningsarkitekturen i udviklingsprojekter og Kriminalforsorgens eksisterende IT-landskab og fremtidige behov.

Bo Kinch Andersen
Vil du vide mere?

Bo Kinch Andersen